Przetargi i ogłoszenia

Wyniki konkursu na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach projektu „Społeczna Rewitalizacja” dla Gmin Dobrzany, Drawno, Kozielice, Krzęcin, Moryń

„4C Centrum Ekonomii Społecznej” Spółka z o.o. informuje, że w dniu dzisiejszym na stronach www.4c.szczecin.pl i www.spolecznarewitalizacja.pl została zamieszczona LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW złożonych w ramach projektu „Społeczna Rewitalizacja”, nr projektu RPZP.07.01.00-32-K102/18 dla Gmin Dobrzany, Drawno, Kozielice, Krzęcin, Moryń.

Lista projektów obejmuje wnioski, które zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Oceniającą, z uwzględnieniem podziału na listę projektów skierowanych do realizacji oraz listę rezerwową.

4C CES REW A lista rankingowa 20200904

Ogłoszenie o konkursie na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych

UWAGA! Rusza konkurs na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach projektu „Społeczna Rewitalizacja” w gminach: Gmina Krzęcin, była Gmina Ostrowice, Gmina Brojce, Gmina Karnice, Gmina Moryń, Gmina Dobra, Gmina Kozielice, Gmina Dobrzany, Gmina Barwice, Gmina Grzmiąca, Gmina Radowo Małe, Gmina Brzeżno, Gmina Drawno, Gmina Rąbino, Gmina Świdwin (gmina wiejska), Gmina Węgorzyno, Gmina Szczecinek (gmina wiejska), Gmina Płoty.

 

Fiszki przedsięwzięcia inwestycyjnego mogą być składane wyłącznie przez Grupy inicjatywne utworzone z Uczestników Projektu „Społeczna Rewitalizacja”. Działania będą mogły być realizowane tylko na obszarach rewitalizacji wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji ww. Gmin.

 

Formularz Fiszki przedsięwzięcia inwestycyjnego, który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia należy składać w terminie od 09.06.2020 r. do 09.08.2020 r.

 

Termin oceny wniosków: od 10.08.2020 r. do 30.09.2020 r.

 

Prosimy o składanie wypełnionych fiszek w następujących formach:

 1. Inicjatywy lokalne z terenu Gmin: była Gmina Ostrowice, Dobra, Barwice, Grzmiąca, Brzeżno, Rąbino, Świdwin (gmina wiejska), Węgorzyno, Szczecinek (gmina wiejska)
  1. drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail: rewitalizacjaA@ndsfund.org z dopiskiem „Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego – konkurs nr 1/REWA/NDS/2020
  2. osobiście lub drogą korespondencyjną (kurierem lub pocztą) na adres: Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Racławicka 15-17 (budynek F), 75-620 Koszalin z dopiskiem: „Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego – konkurs nr 1/REWA/NDS/2020
 2. Inicjatywy lokalne z terenu Gmin: Płoty, Brojce, Karnice, Radowo Małe
  1. drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail: szczecin@aktywneowes.pl z dopiskiem „Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego – konkurs nr 1/REWA/APEK/2020
  2. osobiście lub drogą korespondencyjną (kurierem lub pocztą) na adres: AKTYWA PLUS EMILIA KOWALSKA, ul. Bolesława Śmiałego 39/2, 70-351 Szczecin z dopiskiem: „Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego – konkurs nr 1/REWA/APEK/2020
 3. Inicjatywy z terenu Gmin: Dobrzany, Drawno, Kozielice, Krzęcin, Moryń
  1. drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail: rewitalizacja@4c.szczecin.pl z dopiskiem „Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego – konkurs nr 1/REWA/4C/2020 ”
  2. osobiście lub drogą korespondencyjną (kurierem lub pocztą) na adres: „4C CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ” SPÓŁKA Z O.O. NON PROFIT, ul. Tkacka 19-22/303, 70-556 Szczecin
   z dopiskiem: „Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego – konkurs nr 1/REWA/4C/2020

 

REGULAMIN KONKURSU Z ZAŁĄCZNIKAMI do pobrania:

Regulamin konkursu_20200609

Załącznik 1. Zasady wyboru i pracy członków Komisji Oceniającej_20200609

Załącznik 2. Karta oceny fiszki przedsięwzięcia inwestycyjnego_20200609

Załącznik 3. Wzór fiszki przedsięwzięcia inwestycyjnego_20200609 PDF

Załącznik 3. Wzór fiszki przedsięwzięcia inwestycyjnego_20200609 WORD

Załącznik 4. INSTRUKCJA_Wzór fiszki przedsięwzięcia inwestycyjnego_20200609

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Lokalnymi Animatorami.  Dane kontaktowe do Lokalnych Animatorów dostępne są pod adresem:

https://www.spolecznarewitalizacja.pl/animatorzy.html

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego 1/SR/02/2020

Zamawiający „4C Centrum Ekonomii Społecznej” Spółka z o.o. non profit, zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego 1/SR/02/2020 na świadczenie usług hotelarsko – gastronomicznych wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. „Społeczna Rewitalizacja” [dotyczy uczestników szkoleń z terenu Gmin: Dobrzany, Drawno, Kozielice, Krzęcin, Moryń] przed upływającym w dniu 21 lutego 2020 r. o godzinie 12:00 terminem składania ofert.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W pkt 5, lit. d) zapytania ofertowego 1/SR/02/2020, Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego, bez podania przyczyny.

Praca – Księgowa / Kadrowa

„4C Centrum Ekonomii Społecznej” Spółka z o.o. non profit, poszukuje osoby na stanowisko: Księgowa/Księgowy – Kadrowa/Kadrowy

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 1. nadzór nad pełną księgowością firmy
 2. weryfikacja, dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych (spółka + projekty) – średnio około 50-70 dokumentów miesięcznie
 3. przygotowywanie wewnętrznych dokumentów księgowych (not obciążeniowych, poleceń księgowania)
 4. bieżąca kontrola zapisów księgowych i uzgadnianie kont rozrachunkowych – kontrola nad procesem zamknięcia miesiąca oraz nad poprawnością danych w systemie księgowym
 5. sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT, CIT, VAT) oraz deklaracji ZUS, w tym korekt
 6. sporządzanie rocznych i okresowych (sporadycznie) sprawozdań finansowych
 7. koordynacja nad sporządzaniem sprawozdań wewnętrznych (np. GUS)
 8. kontrola prawidłowości operacji księgowych i finansowych
 9. kontrola prawidłowości regulowania należności i zobowiązań
 10. współpraca z zewnętrznymi instytucjami, organami podatkowymi, ZUS i bankami
 11. sporządzanie analiz ekonomicznych i raportów informacyjnych na potrzeby wewnętrzne oraz instytucji zewnętrznych
 12. prowadzenie ewidencji posiadanego majątku poprzez jego bieżącą aktualizację
 13. prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej oraz kadrowej w systemie elektronicznym
 14. kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników
 15. rejestrowanie i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń
 16. naliczanie wynagrodzeń zasadniczych (pracownicy, stypendia stażowe, stypendia szkoleniowe), dodatków, premii, przygotowywane rachunków do umów cywilnoprawnych – w chwili obecnej około 30 pracowników (głównie niepełny wymiar czasu pracy) oraz około 7 osób na umowę cywilnoprawną
 17. prowadzenie dokumentacji płacowej
 18. prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich itp.
 19. wystawianie dokumentów i zaświadczeń dla pracowników

WYMAGANIA:

 • znajomość programu Comarch ERP Optima
 • wyższe wykształcenie (kierunki: ekonomia, księgowość, finanse)
 • bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych
 • bardzo dobra teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień z zakresu: prawa pracy, naliczania wynagrodzeń (z tytułu umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych), przepisów podatkowych, ubezpieczeń społecznych, zagadnień kadrowych
 • bardzo dobra organizacja pracy, logiczne myślenie, umiejętności analityczne
 • bardzo dobra znajomość systemu Płatnik
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • odpowiedzialność i rzetelność
 • znajomość SODiR będzie dodatkowym atutem
 • znajomość funkcjonowania pod względem księgowym i kadrowym spółek, fundacji, podmiotów ekonomii społecznej
 • umiejętność rozliczania projektów unijnych (dotacji)
 • mile widziana wiedza dotycząca księgowości podmiotów ekonomii społecznej, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń

ZAPEWNIAMY:

 1. Umowę o pracę na pełen etat
 2. Atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze, możliwe dodatki
 3. Stabilne miejsce zatrudnienia
 4. Miłą atmosferę
 5. Ogromne możliwości rozwoju