O nas

4C to zespół specjalistów i zapaleńców działający wspólnie i na rzecz społeczności lokalnych.  Tworzymy, poszukujemy i wprowadzamy w życie różne, w tym innowacyjne metody rozwiązywania problemów społecznych.

Na co dzień wspieramy powstające inicjatywy społeczne, udostępniamy nasze zasoby organizacją pozarządowym, instytucjom publicznym  oraz osobom fizycznym w ramach Centrum Ekonomii Społecznej.

Pracujemy z ludźmi i dla ludzi, którzy potrzebują usług doradczych, szkoleń, coachingu, czy animacji. Towarzyszymy wszystkim tym, którzy chcą rozwinąć swoje pomysły, inicjatywy, biznes i napotykają na bariery lub czują niepokój związany z wprowadzaną zmianą.

Nasze wsparcie wypływa z idei wykorzystania zasad i mechanizmów wolnego rynku dla celów społecznych. Specjalizujemy się w: zakresie spółdzielczości socjalnej, udostępniania usług specjalistycznych niedostępnych na terenach wiejskich, promocji ekonomii społecznej i narzędzi aktywnej integracji (CIS, KIS, KWK), animacji skierowanej na tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej i kreowaniu pomysłów na działalność gospodarczą.

Angażujemy się w inicjatywy non-profit, związane z pomocą osobom z różnych powodów zagrożonym wykluczeniem społecznym, w szczególności osobom z terenów wiejskich i osobom niepełnosprawnym. Naszymi podwykonawcami są często podmioty ekonomii społecznej.

Zapraszamy do wspólnego tworzenia i realizacji wizji

Zespół 4C Centrum Ekonomii Społecznej