Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego 1/SR/02/2020

Zamawiający „4C Centrum Ekonomii Społecznej” Spółka z o.o. non profit, zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego 1/SR/02/2020 na świadczenie usług hotelarsko – gastronomicznych wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. „Społeczna Rewitalizacja” [dotyczy uczestników szkoleń z terenu Gmin: Dobrzany, Drawno, Kozielice, Krzęcin, Moryń] przed upływającym w dniu 21 lutego 2020 r. o godzinie 12:00 terminem składania ofert.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W pkt 5, lit. d) zapytania ofertowego 1/SR/02/2020, Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego, bez podania przyczyny.