Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert_zapytanie ofertowe 1/SR/04/2019

W związku z prowadzonym postępowaniem nr 1/SR/04/2019 informujemy o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 29.04.2019 do godziny 12:00.

Niniejszym załącza się zaktualizowaną wersje zapytania ofertowego.

Zapytanie Ofertowe 1 SR 04 2019_20190423