Wyniki konkursu na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach projektu „Społeczna Rewitalizacja” dla Gmin Dobrzany, Drawno, Kozielice, Krzęcin, Moryń

„4C Centrum Ekonomii Społecznej” Spółka z o.o. informuje, że w dniu dzisiejszym na stronach www.4c.szczecin.pl i www.spolecznarewitalizacja.pl została zamieszczona LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW złożonych w ramach projektu „Społeczna Rewitalizacja”, nr projektu RPZP.07.01.00-32-K102/18 dla Gmin Dobrzany, Drawno, Kozielice, Krzęcin, Moryń.

Lista projektów obejmuje wnioski, które zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Oceniającą, z uwzględnieniem podziału na listę projektów skierowanych do realizacji oraz listę rezerwową.

4C CES REW A lista rankingowa 20200904