Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert_zapytanie ofertowe 1/SR/08/2019

W związku z prowadzonym postępowaniem nr 1/SR/08/2019 informujemy o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 02.09.2019 r. do godz. 12:00.

Niniejszym załącza się zaktualizowaną wersje zapytania ofertowego.

Zapytanie Ofertowe 1 SR 08 2019_20190828