Fundusze Europejskie Program Regionalny Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

SPRAWNI DO PRACY – aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa osób niepełnosprawnych

SPRAWNI DO PRACY – aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa osób niepełnosprawnych

Pełnosprawni w pracy

 

 

Kierownik projektu: Alicja Stępniak

 

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej wśród osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w poszukiwaniu pracy i podjęcia pracy  po zakończeniu udziału w projekcie, poprzez realizację zadań projektowych ze specjalnie dobranymi formami wsparcia.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2016 do 30.09.2017.

W ramach projektu będą realizowane zadnia, które uwzględniać będą następujące formy wsparcia (spotkania ze specjalistami):

a) utworzenie Indywidualnych Planów Działania (w ramach spotkań z doradcą zawodowym),

b) doradztwo/poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej (spotkania z doradcą zawodowym),

c) poradnictwo psychologiczne i/lub psychospołeczne (spotkania z psychologiem),

d) staż zawodowy (wraz ze stypendium stażowym) lub szkolenie specjalistyczne,

e) poszukiwanie/podjęcie zatrudnienia (spotkania z pośrednikiem pracy/trenerem zatrudnienia wspieranego).

W ramach realizacji projektu minimum 14 osób znajdzie zatrudnienie po uczestnictwie w projekcie.

 

Grupy Docelowe:

W projekcie obejmuje bezpośrednio 40 osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie wybranych powiatów  woj. zachodniopomorskiego tj.: m. Szczecin, powiatu goleniowskiego, powiatu polickiego, powiatu stargardzkiego. Preferowane będą os. o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi.

4C Centrum Ekonomii Społecznej zapewni dostępności wsparcia w projekcie dla osób z różnymi niepełnosprawnościami poprzez m.in.: możliwość skorzystania ze wsparcia na terenie zamieszkiwanego obszaru, wybór dogodnej realizacji dla osoby niepełnosprawnej spotkań m.in. z pośrednikiem pracy, możliwość udzielenia wsparcia specjalistycznego (np. tłumacz, opiekun).

 

Udział w projekcie jest bezpłatny

 

 

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce ,,do pobrania”.

Dokumenty z zapytaniami ofertowymi znajdują się w zakładce ,,do pobrania”.

 

Kontakt:
alicja.stepniak@4C.szczecin.pl

 

4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z. o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą „SPRAWNI DO PRACY – aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa osób niepełnosprawnych”

Dofinansowanie projektu z UE: 479 645,44 zł