SPRAWNI W PRACY- kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych

„SPRAWNI W PRACY- kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych”

Projekt ma na celu aktywizację społeczną i zawodową 40 osób w wieku powyżej 18 r. ż do wieku emerytalnego, osób zagrożonych ubóstwem i/lub zagrożonych społecznie z powodu niepełnosprawności, zamieszkujących na terenie województwa zachodniopomorskiego,
w powiecie: m. Szczecin, goleniowskim, polickim, stargardzkim. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy kompetencji oraz umiejętności zawodowych i społecznych uczestników, jednocześnie zwiększając ich szansę na zatrudnienie.

Oferujemy kompleksowe wsparcie dla Uczestników projektu w zakresie m.in.:

  • zaplanowanie indywidualnej ścieżki rozwoju dopasowanej do potrzeb i zasobów (Indywidualny Plan Działania;
  • udział w sesjach i spotkaniach z psychologiem;
  • staż zawodowy i/lub szkolenie;
  • stypendium stażowe i/lub szkoleniowe;
  • poszukiwanie/podjęcie zatrudnienia (spotkania z pośrednikiem pracy/trenerem zatrudnienia wspieranego)

Serdecznie zapraszamy do projektu osoby które:

  • zamieszkują na terenie województwa zachodniopomorskiego;
  • są w wieku powyżej 18 r. ż do wieku emerytalnego;
  • posiadają status osoby niepełnosprawnej;
  • jest osobą zagrożoną ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym;
  • posiadającą status osoby poszukującej pracy pozostającej bez zatrudnienia lub osoby bezrobotnej będącej klientem Powiatowego Urzędu Pracy zakwalifikowanej do III profilu pomocy lub korzystające z pomocy społecznej z tytułu przesłanki bezrobocia

,,4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o. zapewni dostępności wsparcia w projekcie dla osób z różnymi niepełnosprawnościami poprzez m.in.: możliwość skorzystania ze wsparcia na terenie zamieszkiwanego obszaru, wybór dogodnej realizacji dla osoby niepełnosprawnej spotkań m.in. z pośrednikiem pracy, możliwość udzielenia wsparcia specjalistycznego (np. tłumacz, opiekun).

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się poniżej.

Dokumenty z zapytaniami ofertowymi do pobrania znajdują się poniżej.

Wszystkie dodatkowe informacje na temat projektu i rekrutacji są dostępne pod: 4c@4c.szczecin.pl, tel.: (91) 881 25 22.

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Załączniki:

Ulotka

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

Załącznik nr. 3

Załącznik nr. 4

Regulamin