Mikrodotacje

Projekt „Mikrodotacje, lokalne przedsięwzięcia dla regionu stargardzkiego” dofinansowany jest jest z środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020. Celem głównym zadania publicznego jest wzrost poczucia „sprawczości”, aktywności obywatelskiej społeczności lokalnej subregionu stargardzkiego (powiaty: gryfiński, myśliborski, stargardzki, pyrzycki, choszczeński) przez aktywizację i integrację w zakresie działań pożytku publicznego mieszkańców poprzez: podniesienie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu pozyskiwania środków na działania – wśród co najmniej 40 lokalnych liderów oraz realizację oddolnych inicjatyw przy wykorzystaniu minimum 32 mikrodotacji i 10 wspartych inicjatyw lokalnych w okresie V.2018-XII.2019.

Mikrodotacje udzielane w konkursie ofert przeznaczone będą na rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych oraz wzmocnienie potencjału młodych organizacji pozarządowych. Główne zadania przewidziane w okresie realizacji projektu to promocja zachowań obywatelskich oraz inicjatyw oddolnych, przeprowadzenie działań animacyjnych z liderami lokalnymi, ogłoszenie i przeprowadzenie konkursów ofert na mikrodotacje, a także wsparcie beneficjentów w procesie przygotowania wniosków i rozliczania dotacji.

Aktualności, Zdjęcia, Dobre Praktyki oraz szereg innych informacji na stronie projektu: